Home - Produkty - Servery OPC - OPC Router

OPC Router w skrócie

Krótki film o oprogramowaniu OPC Router firmy INRAY


Tutorial

Szybka konfiguracja programu OPC Router firmy INRAY - logowanie zmiennych i powiadomienia email


Tutorial

Transfer danych OPC UA do SAP przez RFC, BAPI lub IDoc za pomocą programu OPC Router firmy INRAY.

OPC Router

INRAY OPC Router

OPC Router – narzędzie sprzęgające sterowniki PLC (poprzez Servery OPC) z Bazami Danych, ale nie tylko. Producentem jest firma INRAY.

OPC Router w podstawowej funkcjonalności pośredniczy w zapisie i odczycie danych do i ze sterowników PLC. Dane te wędrują "do" lub pochodzą "z" Baz Danych jak również innych Serwerów OPC. Wszystko to, bez konieczności programowania, a jedynie definiując miejsca źródłowe i docelowe oraz określając trigger, który zarządza momentem transferu danych.W skrócie

OPC Router to oprogramowanie, działające jako usługa Windows i umożliwiające m.in. takie zadania jak:

 • wymiana danych pomiędzy serwerami OPC, bazami danych, plikami Excel, usługami Web i systemami ERP, np. SAP, Semiramis i inne
 • wysyłanie powiadomień / raportów / alarmów poprzez e-mail i telefon
 • drukowanie etykiet

Dostępne wtyczki

OPC plug-in

Łączy wszystkie rodzaje sterowników PLC poprzez serwer OPC (UA, DA, XML). Wtyczka wspiera ścieżki dostępu, a wpisy (items) mogą być przeglądane za pomocą zintegrowanej przeglądarki. Dostępne są triggery czasowe (time trigger), zdarzeniowe (bit trigger) oraz na zmianę wartości (datachange trigger) z zadeklarowaną tolerancją, min./max. interwałem, z zadanym progiem lub dla wzrostu wartości (increment).

Database plug-in

Wtyczka umożliwia wymianę danych z bazami danych MS SQL®, Oracle®, MySQL®, plikami XML, Access i dowolnymi innymi bazami danych SQL poprzez ODBC/OLE DB. Możliwe są dynamiczne polecenia SQL, wykonywanie przechowywanych procedur oraz przetwarzanie wyników.

E-mail plug-in

OPC Router może wysyłać E-maile, w których mogą znajdować się następujące dane:

 • alarmy
 • dane produkcyjne
 • inne informacje

Wartości zmiennych mogą być aktualizowane tuż przed wysłaniem wiadomości do zdefiniowanych odbiorców. Możliwe jest również zdefiniowanie progów alarmowych po których zostanie wygenerowana wiadomość email.

Excel plug-in

Wtyczka dla programu Excel umożliwia tworzenie zawsze aktualnych raportów w formie arkuszy i wykresów. Raporty mogą być zapisywane w istniejących plikach lub tworzonych przez program, na podstawie szablonów użytkownika.

Label designer / Printer plug-in

Wtyczka wydruku umożliwia tworzenie etykiet i wydruków z aktualnymi danymi. Zawiera narzędzie do projektowania szablonów etykiet i dokumentów. Współpracuje z każdą drukarką, zainstalowaną w systemie Windows.

Jak to działa:

 • wydruk jest inicjowany przez trigger, np. przez bit w sterowniku lub nowy rekord w bazie danych (informacja o potwierdzeniu zamówienia)
 • użytkownik w OPC Routerze określa, które pola mają być wypełnione (tekst, kody kreskowe, kody QR, Datamatrix) jakimi danymi np. numerem zamówienia lub informacji o partii produktu, pochodzącymi z bazy danych lub sterownika PLC
 • wtyczka łączy dane z OPC Routera z zaprojektowanym wydrukiem
 • wydruk jest wysyłany do drukarki domyślnej lub wybieranej dynamicznie przy starci
 • Szablon jest wyświetlany w polu podglądu. Zmienne dla tekstu i kodów kreskowych mogą być zapamiętane. Kolejne elementy to obrazki i ramki. Ten szablon jest dostępny dla wszystkich połączeń.

Zobacz też:

Tutorial

Szybka konfiguracja FAS-inMOVE firmy INRAY - wizualizacja oparta na www


Nowa wersja OPC Router 4.15 już dostępna!

Zobacz co może zrobić dla (za) Ciebie...