Przemysł 4.0 z użyciem OPC Routera w DMK - największej grupie mleczarskiej w Niemczech

Opis wdrożenia oprogramowania OPC Router w firmie DMK - największej niemieckiej grupie mleczarskiej jako system przemysłu 4.0 do zarządzania pojazdami do odbioru mleka.

 

O projekcie

Przejrzysta, nieprzerwana kontrola i identyfikowalność procedur operacyjnych są dla Grupy DMK - największej spółdzielni mleczarskiej w Niemczech - najważniejsze. W zakładzie DMK w Altentreptow, w Niemczech, mleko niemodyfikowane genetycznie jest przetwarzane na ser najwyższej jakości. Złożone normy jakościowe przewidują optymalną niezawodność zarządzania, która jest stosowana również w przypadku oczyszczania zbiorników na mleko. Przedsiębiorstwo o wysokim potencjale dla Przemysłu 4.0 wykorzystuje oprogramowanie przemysłowe inray w celu jak najlepszego połączenia wszystkich jednostek operacyjnych i zarządzających, które uczestniczą w zarządzaniu wieloma zadaniami związanymi z rejestracją ciężarówek i oczyszczaniem zbiorników na mleko.

Proces

Hans-Martin Lohmann, kierownik zakładu mleczarskiego DMK w Altentreptow, podkreśla:

"Wspierana przez IT kontrola jakości i zarządzanie procesami mają kluczowe znaczenie dla wszystkich naszych procesów biznesowych, tak aby wysokiej jakości ser był łatwo dostępny na półkach supermarketów - na końcu łańcucha wartości. Codziennie pojazdy odbierające mleko docierają do zakładu DMK w Altentreptow, gdzie mleko jest przetwarzane w specjalnej strefie odbioru. Odbiór pojazdów do odbioru mleka obejmuje różne, ważne, wspierane przez IT procesy, takie jak odprowadzanie mleka przez pompy i czyszczenie zbiorników mleka w ramach całkowicie wspieranego przez IT i złożonego łańcucha procesów"

W celu jak najwydajniejszego dostosowania procesów produkcyjnych, różne systemy są ze sobą połączone za pomocą oprogramowania OPC Router, poprzez które procesy pompowania są przeprowadzane automatycznie, jak również bardzo zaawansowane procesy oczyszczania zbiorników mleka; zawsze z dostępem do wymaganych danych. Daje to pewność, że na końcu cyklu oczyszczania zbiornik mleka w pojeździe odbierającym mleko jest całkowicie zdezynfekowany i tym samym całkowicie oczyszczony.

 

Gdy zbiornik jest całkowicie czysty i wolny od wszelkich pozostałości, pojazd odbierający mleko może być ponownie wysłany w drogę, aby odebrać świeże mleko z gospodarstw mlecznych. Mandy Kriesen, kierownik ds. jakości w zakładzie DMK w Altentreptow dodaje:

"Kiedy mleko jest pompowane ze zbiornika pojazdu odbierającego mleko do zbiorników magazynowych, różne systemy muszą komunikować się ze sobą bez przerwy. Procedury zarządzania jakością muszą zapewniać rzetelną dokumentację całego procesu we wszystkich systemach, od rejestracji pojazdu odbierającego mleko po przybyciu do bramy, poprzez odbiór mleka i oczyszczenie zbiornika, aż po ponowną kontrolę pojazdu odbierającego mleko"

Schemat działania systemu:

Sposób realizacji

W celu zapewnienia wydajnej, zgodnej z prawem i trwałej eksploatacji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz pełnej integracji danych w całym przedsiębiorstwie dla bezproblemowego monitorowania i ciągłej dokumentacji, zakład mleczarski w Altentreptow korzysta z centrum danych Industry 4.0 dostarczanego przez inray - programu OPC Router. Różnorodne zadania związane z zarządzaniem, takie jak sterowanie procesami dla ważnych obszarów odpowiedzialności lub zarządzanie energią są realizowane za pomocą oprogramowania Industry 4.0. Dotyczy to również oprogramowania Factory Application Software (FAS) opracowanego przez inray, które jest zróżnicowanym i skalowalnym systemem zarządzania przemysłowego. Dane z produkcji tj. głównie sterowników PLC pobierane są z kolei za pomocą oprogramowania KEPServerEX firmy Kepware® (grupa PTC). Grupa DMK jest zorganizowana jako spółdzielnia i posiada ponad 20 zakładów w Niemczech i Holandii. Niezawodne zarządzanie danymi w sieci ma dla grupy DMK kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa wszystkich procesów w każdym zakładzie, a także pomyślnej komunikacji w każdy sposób, w tym komunikacji z centralą w Bremie.W zakładzie DMK w Altentreptow produkcja sera jest głównym przedmiotem zainteresowania, na przykład dla firmy MILRAM. W celu wyprodukowania wysokiej jakości sera z genetycznie niemodyfikowanego mleka, przed rozładunkiem należy sprawdzić jego jakość. Ponieważ pojazdy do odbioru mleka docierają do zakładu mleczarskiego zarówno w dzień jak i w nocy, aby rozładować mleko w obszarze odbioru, zarządzanie pojazdami do odbioru mleka jest najważniejszym obszarem pracy. Zarządzanie musi być prowadzone w sposób niezawodny, niezależnie od tego, czy zakład jest w pełni obsadzony w ciągu dnia w regularnych godzinach pracy, czy też pojazdy przyjeżdżają w późnych godzinach wieczornych lub w nocy. Krowy muszą być dojone przez weekend, a mleko musi być regularnie odbierane z gospodarstw mlecznych i terminowo dostarczane do zakładu DMK.


Łączność w zakładzie produkcyjnym DMK w Altentreptow: Oczyszczanie zbiorników na mleko z wykorzystaniem chipów RFID

Grupa DMK posiada dobrze wyszkolonych kierowców ciężarówek mlecznych, z których każdy posiada chip RFID - najczęściej jest to brelok do kluczy - który służy do identyfikacji pojazdu odbierającego mleko, gdy tylko pojazd dotrze do bramy w celu wstępnej rejestracji. Identyfikacja odbywa się po raz drugi na pomoście ważącym, który jest kolejnym przystankiem przed wjazdem pojazdu do strefy odbioru mleka. Wykrywanie danych może być zatem czymś więcej niż tylko rejestracją pojazdów odbierających mleko po przybyciu do zakładu mleczarskiego lub zapisaniem informacji o masie pojazdu, z mlekiem w zbiorniku na mleko lub bez niego. W tym wspieranym przez RFID łańcuchu procesów, wszystkie ważne dane dotyczące danego pojazdu muszą być natychmiast dostępne, gdy chip RFID jest rozpoznawany elektronicznie. Gdy tylko nowe dane zostaną wygenerowane na przykład po przybyciu na bramę lub na pomost ważący, nowe dane są dodawane do już dostępnych danych z odpowiednią datą, zapewniając w ten sposób również bezproblemową dokumentację. Kierowca cysterny musi wykonać szereg dodatkowych zadań, gdy tylko opuści pomost wagowy: Nie może on wejść do strefy odbioru mleka i natychmiast rozpocząć procesu rozładunku mleka na jednej z kilku stacji pomp.

Badanie mleka: Charm EZ + WinLaisy LIMS

Mleko musi być najpierw przebadane na obecność antybiotyków. W celu wykrycia substancji hamującej stosuje się szybki test. Ponadto, wartość pH musi być również prawidłowa. Należy również przeprowadzić test inhibitora CCP, który opiera się na koncepcji HACCP. W zakładzie w Altentreptow, DMK korzysta z systemu Charm EZ (Charm Sciences, Inc.), który zapewnia niezawodne i szybkie testy. Wyznaczone dane są dostępne dla sieciowego systemu komunikacji za pośrednictwem OPC Routera, który obejmuje laboratorium (WinLaisy LIMS) i systemy techniczne, które następnie umożliwiają automatyczne oczyszczenie stacji pomp, jeśli wyniki testów próbek mleka są nienaganne. Jeżeli próbki mleka są niedopuszczalne, mleko nie jest oczyszczane w stacji pomp i nie może zostać tam rozładowane, lecz musi zostać usunięte w innym miejscu zgodnie z zasadami i przepisami.

 
 

OPC Router jest punktem połączenia transmisji danych, przez który przepływają wszystkie wytworzone dane, w celu łatwego udostępnienia danych tam, gdzie są one potrzebne, po stronie DMK w Altentreptow: Produkowane dane są potrzebne w różnych systemach zarządzania, jak np. w specjalnie przystosowanym Systemie Zarządzania Serem Mleczarskim (KMS od Käserei-Management-System w języku niemieckim). Ponadto, dane muszą być również udostępnione w laboratorium i w dziale zarządzania jakością. Całe zarządzanie zakładem zależy od niezawodnego przepływu danych i interakcji danych. Aby sprostać specyficznym wymaganiom stawianym przez zakład DMK w Altentreptow, inray wprowadził indywidualne rozwiązanie zarządzania oparte na menu.


Obowiązujące przepisy prawa żywnościowego wymagają pełnego zapewnienia jakości, które jest realizowane w Grupie DMK w sposób terminowy i efektywny. W przypadku pojazdów odbierających mleko surowe procedury odbioru mleka zapewniają również jak najszybszy powrót ciężarówek z mlekiem na drogę. Po pomyślnym zakończeniu kontroli jakości mleka, przepompowaniu mleka do zbiornika magazynowego i udanej sanityzacji zbiornika cysterny, samochód musi być ponownie zważony na wadze, a następnie sprawdzony w zakładzie DMK w Altentreptow. Gdy tylko kierowca się wymelduje, automatycznie wysyłane jest powiadomienie do centrali w Bremie, gdzie planowane są trasy do hodowców bydła mlecznego, aby poinformować, że kierowca jest ponownie dostępny. Wszystko jest załatwione: W ten sposób połączone zarządzanie informacjami i procesami odbywa się na poziomie lokalnym, w różnych lokalizacjach, jak również w różnych zakładach. Dzięki temu osiągnięta została innowacyjna i progresywna komunikacja przemysłowa 4.0.

 

Zalety i korzyści:

  • Prostota i niezależność: łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu graficznego, bez konieczności programowania
  • Skalowalność: swobodny wybór modułów programu w miarę zmieniających się potrzeb
  • Centralne miejsce gromadzenia danych (baza danych programu OPC Router)
  • Pełna integracja różnych systemów IT i danych procesowych
  • Łatwy monitoring i dokumentacja procesu

Kopiowanie i publikowanie treści niniejszego dokumentu lub jego części wymaga otrzymania pisemnej zgody!


Więcej o oprogramowaniu OPC Router:

https://inee.pl/produkty/opc-router

OPC Router w wersji 4.15 - Platforma IoT dla Przemysłu 4.0

https://www.opc-router.com/


Masz podobne zadanie do wykonania? Skontaktuj się z nami:

info@inee.pl

Tel. 32 235 45 60


Interesują Cię tego typu treści?

Zapisz się do naszego Newslettera techniczno-handlowego, gdzie znajdziesz informacje o ciekawych rozwiązaniach technicznych, ich wdrożeniach, a także nowościach, promocjach i aktualizacjach w naszej ofercie.

Tel.: +48 (32) 235 45 60 / Mobile: +48 505 104 251 / info@inee.pl