System obsługi i archiwizacji zleceń SAP przez www

O projekcie

W Styczniu 2018 roku duża międzynarodowa firma z branży spożywczej zwróciła się do nas z prośbą o stworzenie systemu obsługi zleceń pochodzących z systemu SAP dla 7 linii pakujących produkt. W ciągu kilku miesięcy system został testowo uruchomiony, a następnie w kilku etapach uruchamiane były kolejne funkcjonalności. W Czerwcu 2019 roku zakończono testy i system został oddany do użytku, jednak prawdopodobny jest dalszy rozwój oprogramowania w przyszłości.

Cel

Podstawowa funkcjonalność obejmowała możliwość kolejkowania zleceń z systemu SAP za pomocą interfejsu www i przesyłanie numerów zleceń do sterownika paletyzatora (Siemens SIMATIC S7-300) w odpowiedniej sekwencji i przy spełnieniu szeregu warunków. Dodatkową funkcjonalnością miała być archiwizacja palet wraz z ilością stosów oraz umieszczanie w „archiwum” dodatkowych informacji dotyczących procesu, a także możliwość eksportu danych.

Sposób realizacji

Aby zrealizować zadanie spełniające postawione warunki, wykorzystano oprogramowanie PLC Engine firmy Tani. Oprogramowanie jest serwerem OPC z możliwością tworzenia logiki oraz powiązań między różnymi źródłami danych – w tym wypadku wykorzystano możliwość dwukierunkowej komunikacji sterowników PLC z bazą danych oraz wyzwalania procedur po stronie bazy, w oparciu o „tabele logiczne” oprogramowania.

 
 

Zaletą oprogramowania jest wieloplatformowość, co pozwoliło na zainstalowane oprogramowania na mini komputerze „pure.box 5” firmy WuT. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Linux i ma już preinstalowane wszystkie niezbędne elementy aplikacji:

  • wbudowany web serwer oraz interpreter PHP, w oparciu o które zbudowano interfejs użytkownika pozwalający na kolejkowanie zleceń oraz przeglądanie i eksportowanie danych
  • serwer SMB i FTP będący źródłem danych z systemu SAP (Dane z SAP są eksportowane do pliku .csv)
  • bazę danych SQLite oraz MariaDB, będącą punktem wymiany danych między oprogramowaniem PLC Engine a interfejsem użytkownika oraz lokalnym archiwum informacji procesowych

Urządzenie posiada 2 karty sieciowe, wykorzystane do separacji sieci sterownikowej i klienckiej, a dzięki niewielkim wymiarom (105 x 75 x 22mm) oraz zasilaniu 24V może być zainstalowane w szafie sterowniczej na szynie DIN. Urządzenie spełnia wymagania norm do pracy w środowiskach biurowych jak i przemysłowych ( https://www.wut.de/download/ce/e-50525-10-rdus-000.pdf ). Utworzony interfejs www wykorzystuje skrypty PHP do komunikacji z bazą danych oraz kod HTML i CSS do prezentacji danych, a także skrypty Java Script dla poprawy obsługi. System ma wbudowaną zaawansowaną obsługę błędów zarówno po stronie interfejsu www, jak i logiki wykonywanej w programie PLC Engine.

 
 

Efekt finalny:

Klient otrzymał prosty w obsłudze, niezawodny interfejs użytkownika, kolejkujący i archiwizujący zlecenia pochodzące z systemu SAP. Interfejs może zostać uruchomiony na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową (działa jak strona www), dzięki czemu jest niezależny od urządzenia i systemu operacyjnego. Nie posiada także żadnych ograniczeń licencyjnych co do ilości użytkowników czy urządzeń klienckich. Dodatkowo, dla zminimalizowania ryzyka i czasu nieplanowanego przestoju dostarczone zostało również drugie, identyczne, prekonfigurowane urządzenie, dając możliwość szybkiego przywrócenia funkcjonowania systemu po awarii urządzenia.

 
 

System może działać w trybie edycji (Rys. 3), pozwalając użytkownikowi na wprowadzenie zmian lub w trybie odczytu (Rys. 4), który jest bardziej kompaktowy oraz stanowi zabezpieczenie przed dokonaniem przypadkowej zmiany .

 
 

Dostęp do systemu mają operatorzy linii oraz Administrator i jest on zabezpieczony hasłem. Po zalogowaniu się na konkretną linię na stronie Kolejka widoczne są zlecenia tylko dla danej linii (Rys. 5), Administrator zawsze widzi całą kolejkę zleceń i ma możliwość dodania i edycji zlecenia dla dowolnej linii (Rys. 3 i 4).

 
 

Na stronie Aktywne użytkownik widzi zawsze tylko jedno zlecenie (Rys. 6). Jest to aktualnie pakowany towar.

 
 

Administrator ma podgląd na aktywne zlecenia na wszystkich (aktywnych) liniach (Rys. 7).

 
 

Na stronie Archiwum widoczne są zlecenia wykonane w ujęciu miesięcznym (Rys. 8). Wybór miesiąca odbywa się za pomocą listy rozwijanej u góry strony. Domyślnie wyświetlany jest bieżący miesiąc. Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce aktualnie wyświetlać, dodania i edycji komentarza do każdego zlecenia, jak również eksportu całej tabeli (zleceń z danego miesiąca) do pliku .csv na przykład w celu ich dokładniejszej analizy w arkuszu kalkulacyjnym. Analogicznie do poprzednich stron, operator widzi tylko zlecenia z danej linii, a administrator zlecenia z wszystkich linii. Dodatkowo zarówno operatorzy, jak i administratorzy mogą korzystać z filtrów, wpisując wyszukiwany tekst nad nagłówkiem każdej z kolumn. System sygnalizuje użycie filtra żółtym kolorem.

 
 

Zalety i korzyści:

  • możliwie prosty i niedrogi sprzęg produkcji (sterownika PLC) z systemem nadrzędnym – SAP,
  • niska cena zakupu i utrzymania serwera bazy danych i interfejsu użytkownika,
  • brak kosztów po stronie komputerów klienckich: brak konieczności instalowania jakichkolwiek aplikacji (wszystko przez www),
  • bezpieczeństwo i izolacja: separacja sieci bez konieczności ingerencji w istniejącą topologię (przekierowania, reguły); komunikacja z PLC odbywa się jedynie w zakresie wyznaczonym poprzez interfejs użytkownika – brak bezpośredniego dostępu do PLC od strony użytkownika,
  • skalowalność i możliwość dalszej rozbudowy: możliwość dodania np. komunikacji z innymi sterownikami, dodatkowej archiwizacji zmiennych, rejestracji zmian wprowadzanych przez użytkownika i innych

Dane widoczne na zrzutach ekranu są danymi testowymi i nie pochodzą z realnej produkcji.

Kopiowanie i publikowanie treści niniejszego dokumentu wymaga otrzymania pisemnej zgody!


Masz podobne zadanie do wykonania? Skontaktuj się z nami:

info@inee.pl

Tel. 32 235 45 60

Tel.: +48 (32) 235 45 60 / Mobile: +48 505 104 251 / info@inee.pl