Obustronna wymiana danych pomiędzy PLC Siemens Simatic S7-1500 a Allen Bradley CompactLogix.


Obustronna wymiana danych pomiędzy sterownikami Siemens Simatic S7-1500 (bloki zoptymalizowane, zmienne symboliczne), a sterownikiem Rockwell Allen Bradley CompactLogix, zrealizowana za pomocą oprogramowania PLC Engine firmy Tani.

 
 

Instrukcja krok po kroku:

 1. Aby połączyć się ze sterownikiem Allen Bradley musimy utworzyć nowe połączenie.
 2. Klikamy "Create a New Connection".
 3. Wpisujemy dowolną nazwę połączenia.
 4. Dalej.
 5. Protokół transportowy pozostawiamy bez zmian. Wybieramy odpowiedni typ sterownika, w tym przypadku: "Rockwell Logix/Slc/PLC-5 Family".
 6. Wpisujemy adres IP sterownika
 7. Sprawdzamy port docelowy i ewentualnie go zmieniamy.
 8. W moim przypadku CPU Slot i resztę parametrów pozostawiam bez zmian.
 9. Zapisujemy.
 10. Utworzyliśmy połączenie ze sterownikiem Allen Bradley.
 11. Teraz utworzymy połączenie ze sterownikiem S7-1500.
 12. Klikamy "Create a New Connection".
 13. Wpisujemy dowolną nazwę połączenia
 14. Resztę pól pozostawiamy bez zmian
 15. W moim przypadku pozostawiam protokół TCP/IP i typ sterownika bez zmian.
 16. Wpisujemy adres IP sterownika
 17. Po wpisaniu adresu IP oraz kliknięciu przycisku RFC1006 TSAPs, oprogramowanie automatycznie znajdzie jednostkę i wybierze odpowiedni adres TSAP
 18. Zapisujemy
 19. Utworzyliśmy połączenie ze sterownikiem S7-1500. 20. W tym oknie możemy podglądać wartości zmiennych
 20. Aby zobaczyć czy wymiana zadziałała, najlepiej będzie "wyciągnąć" sobie dowolną daną ze sterownika.
 21. Wcześniej utworzyłam dwie zmienne:
 22. zmienną źródłową i
 23. zmienną docelową
 24. Przechodzimy do tworzenia tablicy logicznej.
 25. Tworzymy nową tablicę. Klikamy "Add".
 26. Wpisujemy dowolną nazwę tablicy jak i nazwę grupy.
 27. Dodajemy "źródło". W liście tagów znajdujemy wcześniej przez nas wybrany (zmienna źródłowa)
 28. Wybieramy "Source", czyli dokąd ma się odbywać przesył danych. Wybieramy tag z S7-1500 (zmienną docelową)
 29. Będzie potrzebna konwersja danych na "Uint 16".
 30. Dodajemy wyzwalacz czasowy.
 31. Porządkujemy układ i zapisujemy.
 32. Sprawdzamy działanie tablicy. Do sterownika "Allen Bradley" wpisujemy dowolną wartość.
 33. Załączamy "Online Diagnostics" aby w czasie rzeczywistym obserwować przepływ danych.
 34. Widzimy, że nasza wartosć "wpłynęła" do drugiego sterownika.