Home - Rozwiązania - Komunikacja OPC - Obustronna wymiana danych pomiędzy sterownikami Siemens Simatic S7-1500 a S7-300

 

Obustronna wymiana danych pomiędzy sterownikami Siemens Simatic S7-1500 a S7-300


Połączenie ze sterownikami PLC grupy Siemens Simatic w programie PLC Engine Collect firmy Tani wygląda identycznie, dodając kolejny sterownik do programu musimy zwrócić uwagę na adres IP sterownika, aby wpisać odpowiedni.

 
 

Instrukcja krok po kroku:

 1. W pierwszej kolejności dodajemy połączenie z drugim PLC - w tym przypadku jest to Siemens S7-1500
 2. Wpisujemy nazwę nowego połączenia.
 3. Po otwarciu się okna czekamy na pojawienie się danych naszego PLC.
 4. Gdy już mamy utworzone dwa połączenia dla dwóch PLC w programie, to przechodzimy do utworzenia tablicy logicznej.
 5. Dodajemy tablice logiczną. Wpisujemy dowolną nazwę tablicy i grupy.
 6. Dodajemy źródło, z którego PLC i z którego miejsca będą pobierane dane.
 7. Wybieramy "Destination", w którym określamy, do którego PLC i jakiego miejsca będą te dane wpływać.
 8. Należy przekonwertować dane.
 9. Dodajemy wyzwalacz czasowy, w którym ustawiamy czas, co ile dane mają przepływać między sterownikami.
 10. Porządkujemy układ.
 11. Zapisujemy tablicę.
 12. Klikając "Online diagnostics" możemy na żywo śledzić jak aktualnie zmieniają się poszczególne wartości.
Tel.: +48 (32) 235 45 60 / Mobile: +48 505 104 251 / info@inee.pl