Obustronna wymiana danych pomiędzy sterownikami Siemens Simatic S7-1500 a S7-300


Połączenie ze sterownikami PLC grupy Siemens Simatic w programie PLC Engine Collect firmy Tani wygląda identycznie, dodając kolejny sterownik do programu musimy zwrócić uwagę na adres IP sterownika, aby wpisać odpowiedni.

 
 

Instrukcja krok po kroku:

 1. W pierwszej kolejności dodajemy połączenie z drugim PLC - w tym przypadku jest to Siemens S7-1500
 2. Wpisujemy nazwę nowego połączenia.
 3. Po otwarciu się okna czekamy na pojawienie się danych naszego PLC.
 4. Gdy już mamy utworzone dwa połączenia dla dwóch PLC w programie, to przechodzimy do utworzenia tablicy logicznej.
 5. Dodajemy tablice logiczną. Wpisujemy dowolną nazwę tablicy i grupy.
 6. Dodajemy źródło, z którego PLC i z którego miejsca będą pobierane dane.
 7. Wybieramy "Destination", w którym określamy, do którego PLC i jakiego miejsca będą te dane wpływać.
 8. Należy przekonwertować dane.
 9. Dodajemy wyzwalacz czasowy, w którym ustawiamy czas, co ile dane mają przepływać między sterownikami.
 10. Porządkujemy układ.
 11. Zapisujemy tablicę.
 12. Klikając "Online diagnostics" możemy na żywo śledzić jak aktualnie zmieniają się poszczególne wartości.