Home - Rozwiązania - Komunikacja OPC - OPC Router - Drag&Drop - prosta wymiana danych pomiędzy serwerem OPC Kepware a bazą danych

 

OPC Router - Drag&Drop - prosta wymiana danych pomiędzy serwerem OPC Kepware a bazą danych


OPC Router - Drag&Drop - prosta wymiana danych pomiędzy serwerem OPC Kepware, gdzie stworzono połączenie do PLC S7-1500, a bazą danych Oracle, z wykorzystaniem drivera natywnego.

 
 

Instrukcja krok po kroku:

 1. W utworzonym połączeniu w bazie danych tworzymy nową tabelę.
 2. Kursorem najeżdżamy na "Tables", klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy "New Table...".
 3. Wpisujemy dowolną nazwę tabeli i dodajemy kolumny ustawiając od razu odpowiedni typ danych.
 4. Ustawiamy klucz główny dla tabeli.
 5. Z listy dostępnych baz danych wybieramy bazę Oracle.
 6. Klikamy "Create new plug in instance". Wpisujemy dowolną nazwę. Nazwa zostanie wyświetlona w projekcji.
 7. Wpisz nazwę, którą rozpoznasz.
 8. Typ połączenia wybieramy "Hostname", pozostałe pola uzupełniamy podając dane takie, jakie wpisujemy do logowania w bazie "Oracle".
 9. Pozostałe ustawienia pozostawiamy bez zmian. Sprawdzamy połączenie.
 10. Utworzyliśmy połączenie z bazą danych "Oracle".
 11. W zakładkach po lewej stronie odnajdujemy Shopfloor a następnie wybieramy "OPC DA servers".
 12. Klikamy "Create new plug in instance".
 13. Wpisujemy dowolną nazwę. Nazwa zostanie wyświetlona w projekcji. Wpisz nazwę, którą rozpoznasz.
 14. W polu "OPC server" znajdują się wszystkie serwery OPC dostępne na komputerze. Wybierz Kepware(..) z rozwijanej listy.
 15. Update rate to szybkość aktualizacji, z jaką serwer OPC aktualizuje swoje dane.
 16. Dead Band gwarantuje, ze nie nastąpi transfer z serwera OPC do klienta, o ile wartość nie przekroczy określonego progu.
 17. Ja te pola pozostawiam bez zmian.
 18. Utworzyliśmy połączenie z serwerem Kepware.
 19. Przechodzimy do "Connections".
 20. Kursorem najeżdżamy na "Local service" i klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy "New Connection".
 21. Wpisujemy dowolną nazwę.
 22. Z menu po prawej stronie wybieramy niezbędne bloczki do utworzenia połączenia i przeciągamy je na obszar roboczy.
 23. Wybieramy połączenie OPC.
 24. Możesz wprowadzić nazwy punktów danych lub otworzyć przeglądarkę tagów.
 25. Następnie wybieramy naszą bazę danych i kolumny które chcemy zapełnić.
 26. Dodajemy stałe źródło danych. Obiekty stałe można ustawiać tylko w czasie projektowania, a nie zmieniać w czasie wykonywania
 27. Jeśli wartość jest zbyt długa, zostaniesz zapytany, czy chcesz ją obciąć.
 28. Jeśli klikniesz „Tak”, wartość zostanie obcięta do maksymalnej długości 255 znaków.
 29. Jeśli klikniesz „Nie”, okno dialogowe pozostanie otwarte i możesz wybrać nową wartość.
 30. Utworzyłam stały obiekt przesyłania w ramach połączenia.
 31. Przeciągamy strzałki połączeń między obiektami.
 32. Dodajemy wyzwalacz czasowy.
 33. Wyzwalacz czasowy uruchamia przesyłanie danych w różnych odstępach czasu w kontrolowanym czasie.
 34. W "Periodic transfer" ustawiamy w jakim określonym odstępie czasu nastąpi przeniesienie danych.
 35. Wybierając "Point in time" transfer danych będzie odbywał się raz dziennie, o określonej godzinie.
 36. Klikając w "Set connection productive" automatycznie przejdziemy w "Go connection"
 37. Klikamy w "Set connection productive".
 38. Przechodzimy w "State" i widzimy jak w czasie rzeczywistym dane wpływają do bazy danych.
 39. Przechodzimy do bazy danych.
 40. Zatrzymujemy przepływ danych.
 41. Przechodzimy do zakładki "connection".
 42. Analogicznie jak poprzednio tworzymy nowe połączenie.
 43. Przeciągany na obszar "drag&drop" niezbędne obiekty do utworzenia połączenia.
 44. Wybieramy połączenie OPC.
 45. Szukamy odpowiednich tagów.
 46. Zmieniamy typ na "select" i wybieramy z której kolumny chcemy przesyłać dane.
 47. Wybieramy teraz z którego wiersza ma być odczytywana wartość (musimy ustawić filtr na ID).
 48. Łączymy ze sobą dane bloczki.
 49. Dodajemy wyzwalacz czasowy.
 50. Wymagane jest zapisanie wszystkich połączeń w jednym pliku projektu.
 51. Możesz jednak dezaktywować połączenia lub grupy połączeń w tym pliku.
 52. Klikając w "Set connection productive" automatycznie przejdziemy w zakładkę "Go productive".
 53. Należy kliknąć tą samą ikonkę jeszcze raz, aby połączenie zaczęło działać.
 54. W zakładce "State" widzimy jak w czasie rzeczywistym odbywa się przesyłanie danych z bazy Oracle do sterownika.
 55. Widzimy, że pojawiły się pewne wartości, aby mieć pewność o prawidłowości działania połączenia, możemy je sprawdzić w bazie danych.
 56. Wartości zgadzają się
Tel.: +48 (32) 235 45 60 / Mobile: +48 505 104 251 / info@inee.pl