Home - Rozwiązania - Komunikacja OPC - Tabele logiczne w PLC Engine firmy TANI

 

Tabele logiczne w PLC Engine firmy TANI


Tabele logiczne w programie PLC Engine Collect firmy TANI - Obustronna wymiana danych pomiędzy sterownikiem S7-300 a testową bazą danych MySQL. Zastosowanie poleceń: SELECT, INSERT, UPDATE.

 
 

Instrukcja krok po kroku:

 1. Przed utworzeniem połączenia z bazą danych, musimy pamiętać, aby wcześniej w bazie danych stworzyć tabele na zapis danych
 2. W PLC Engine Collect klikamy "Create a New Connection".
 3. We wskazanym polu wpisujemy nazwę nowego połączenia.
 4. Klikamy "Database Access".
 5. Pozostawiamy zaznaczony "MySQL" i przechodzimy dalej.
 6. Wpisujemy docelowy adres IP.
 7. Teraz należy wpisać nazwę użytkownika i hasło z bazy danych i w kolejnym wierszu znaleźć docelowe miejsce zapisu danych z PLC.
 8. Stworzyliśmy połączenie z bazą danych.
 9. Aby utworzyć tabelę logiczną klikamy "Show and modify logic tables".
 10. Tablicę logiczną tworzymy klikając "Add" u dołu okna.
 11. W wyświetlonym oknie wpisujemy nazwę tablicy logicznej, a w następnym wierszu wpisujemy nazwę grupy.
 12. Zatwierdzamy.
 13. Tworząc tabelę logiczną musimy wstawić jakieś źródło, aby czerpać z niego informacje. Naszym "źródłem" jest PLC.
 14. Klikamy "Add source"
 15. Wybieramy z którego połączenia chcemy czerpać dane i z której pozycji.
 16. Po wyborze, pozostałe dane wstawią się automatycznie.
 17. Z drugą daną postępujemy analogicznie.
 18. Następnie prawym przyciskiem myszy przechodzimy do menu.
 19. Wybieramy "database" i "add database request"
 20. Z rozwijanego menu wybieramy "INSERT"
 21. W pozostałe wiersze wstawiamy nazwy naszego połączenia z bazą danych.
 22. Teraz wybieramy, do których kolumn mają być przepisywane dane z PLC do bazy danych.
 23. Zatwierdzamy.
 24. Dla wybranych danych będzie potrzebna konwersja.
 25. Prawym przyciskiem myszy przechodzimy do menu i wybieramy " add data conversion"
 26. Wybieramy na jaki typ danych ma odbyć się konwersja.
 27. W dowolnej chwili dwuklikiem można wejść w ustawienia bloczka i zmienić konwersję.
 28. Analogicznie dla drugiego połączenia.
 29. Dodajemy wyzwalacz czasowy.
 30. Została utworzona tablica logiczna dla INSERTu.
 31. Przed sprawdzeniem działania musimy zapisać tablicę.
 32. W programie do baz danych po odświeżeniu widzimy jak dane wpływają do tabeli.
 33. Tablica została prawidłowo wykonana.
 34. Rozpoczynamy tworzenie nowej tablicy logicznej w sposób analogiczny do poprzedniego.
 35. Aby sprawdzić działanie tej funkcji wybieramy sobie dowolny, już zapełniony wiersz.
 36. Klikamy bloczek wartości stałej.
 37. Wpisujemy numer wiersza.
 38. Prawym przyciskiem myszy przechodzimy do menu, wybieramy "database" i "add database request"
 39. W rozwijanym menu pozostawiamy "SELECT"
 40. Resztę danych wypełniamy jak przy INSERT.
 41. Teraz wybieramy nazwę naszej kolumny, w której zawierają się numery wierszy.
 42. A w następnym oknie wybieramy, które dane ma nam sterownik pokazać.
 43. Zatwierdzamy.
 44. Dwuklikiem możemy wejść w ustawienia bloczka Constant i zmienić na typ danych, który nas interesuje
 45. Prawym przyciskiem myszy przechodzimy do menu, wybieramy "database" i "add database result"
 46. Wybieramy nazwę naszej bazy.
 47. Dodajemy nazwę interesującej nazwy kolumny
 48. Zatwierdzamy.
 49. Klikamy "Add destination"
 50. Wybieramy odpowiednią pozycję ze sterownika
 51. Musimy dokonać konwersji danych.
 52. Dodajemy wyzwalacz czasowy.
 53. Klikając w "beautify layout" możemy uporządkować budowę tablicy tak, że wygląda przejrzyściej.
 54. Zapisujemy (CTRL+S)
 55. Można zauważyć, że wartości się zgadzają.
 56. Tablica została prawidłowo wykonana.
 57. Wyłączamy poprzednią tablicę.
 58. Tablicę tworzymy w sposób analogiczny do poprzednich.
 59. Dodajemy źródło, które będziemy aktualizować.
 60. Prawym przyciskiem myszy przechodzimy do menu, wybieramy "database" i "add database request"
 61. Z rozwijanego menu wybieramy "UPDATE". Dalej wybieramy nazwę bazy i miejsce aktualizacji.
 62. Kolejne dwa okna wypełniamy podobnie jak w przypadku SELECT.
 63. Musimy dokonać konwersji jednej zmiennej.
 64. Dodajemy wyzwalacz czasowy.
 65. Musimy "odświeżyć", aby aktualizacja się pojawiła.
 66. Tablica została prawidłowo wykonana.
Tel.: +48 (32) 235 45 60 / Mobile: +48 505 104 251 / info@inee.pl