KEPServerEX Release 6.11 - informacje o nowej wersjikepware_OPC_Server_611pngUzyskaj symboliczną adresację punktów danych za pomocą nowego drivera Siemens S7 Plus Ethernet

https://www.kepware.com/en-us/products/kepserverex/drivers/siemens-s7-plus-ethernet/

 

Dzięki nowemu sterownikowi Siemens S7 Plus Ethernet możliwe jest wywoływanie zaadresowanych symbolicznie punktów danych dla S7-1200 i S7-1500 za pośrednictwem protokołu S7Comm Plus.

Do tej pory, aby wykorzystywać adresację symboliczną czy dostęp do bloków zoptymalizowanych, konieczne było wykorzystywanie funkcjonalności OPC UA. Droga wymagała ingerencji w program sterownika i była powiązana z ograniczeniami wydajności.

KEPServerEX oraz ThingWorx Kepware Server od wersji 6.11 zawierają nowy driver Siemens S7 Plus Ethernet, który obsługuje natywnie łączność z sterownikami S7-1200 oraz S7-1500 firmy Siemens. Nowy sterownik obsługuje następującą funkcjonalność:

·         Zapis i odczyt zmiennych symbolicznych

·         Obsługa zoptymalizowanych i standardowych bloków danych

·         Możliwość automatycznego generowania tagów z zoptymalizowanych i standardowych bloków danych

·         Standardowe ustawienia użytkownika

Sterownik Siemens S7 Plus Ethernet oferuje symboliczny dostęp do sterowników PLC S7-1200 i S7-1500 za pośrednictwem natywnego protokołu S7Comm Plus. Dzięki automatycznemu generowaniu tagów online, tagi nie muszą być już ręcznie przenoszone z projektów TIA Portal. Sterownik Siemens S7 Plus Ethernet obsługuje zoptymalizowany i niezoptymalizowany dostęp do bloków, a także symboliczne odczytywanie i zapisywanie czasu, zmiennych elementarnych, tablicowych czy UDT.

 KEPServerEX-6-Configuration_1067jpg

 

Rozszerzone funkcje Universal Device Driver (UDD)

UDD 2.0: Publikowanie i subskrybowanie (również niezamawianych) profili.

Liczne urządzenia w terenie wymagają elastycznych interakcji do transmisji danych. Najnowsze ulepszenia sterownika UDD pozwalają teraz twórcom skryptów na używanie Kepware jako „słuchacza” podczas podłączania urządzeń.

Najważniejsze zmiany uniwersalnego sterownika urządzenia (UDD):

·         Architektura wiadomości profilu dostosowana do poleceń opartych na zdarzeniach (profil UDD 2.0)

·         „Tryb mieszany” można aktywować, jeśli urządzenie wymaga połączenia, zanim będzie mogło przesyłać niezamówione dane

·         Dodatkowe przykładowe profile: MQTT i Mettler Toledo

·         Dodatkowe konfigurowalne właściwości czasowe i aktualizacje wydajności

 

 

IoT Gateway

 

W wersji 6.11 IoT Gateway również otrzymał kilka ulepszeń i rozszerzeń. „Znacznik czasu ISO” oferuje teraz również opcję wyprowadzania danych czasu lokalnego i czasu UTC. Pola „Nazwa”, „Adres”, „Opis” i „Dostęp klienta” zostały dodane do „Właściwości tagu”.